Árusítások, apróhirdetések Androidos telefonon egy gombnyomásra. Töltse le! Ingyenes Gazdapiac.com alkalmazásKiemelt apróhirdetések


Szabályzat

Az üzemeltet? nem felel
az elhelyezett apróhirdetések helyességéért vagy valóságtartalmáért. 
a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár el?zetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkez? szüneteltetéséb?l sem a látogatók, sem a felhasználók irányában. 
a m?ködés teljes leállításából, változásokból ered? esetleges károkért. 
a felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéb?l ered? esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.  

Törlésre kerülnek
1. a más nevében feladott hirdetések:
A más nevében feladott rosszindulatú, lejárató hirdetés. 

2. a spam hirdetések:
A spamnek min?sül a többször feladott apróhirdetés, vagy olyan hirdetés ami csak néhány karakterében tér el az el?z? hirdetést?l. 

3. az illegális tartalmakat tartalmazó hirdetések:
Olyan áruk reklámozása, amelyek el?állítása vagy forgalmazása, jogszabályba ütközik. 
Olyan szolgáltatás reklámozása, amely jogszabályba ütközik (mobil telefon függetlenítés, jogvédett termékek másolása...). 
Hamis vagy hamisított termékek (pl. hamis márkajelzés, márkajelzéssel ellátott termék). 
B?ncselekményb?l származó termékek. 
Törvénysértésre való buzdítás, közösség elleni izgatás, félelemérzet keltés; pornográf, szexuális szolgáltatás hirdetése. 
Minden olyan apróhirdetés, ami a valós életben is jogszabályba ütközik. 

4. a hirdet?k egymásnak történ? üzenése céljából feladott hirdetések:
Az apróhirdetés, nem Chat erre a célra az üzen?falat lehet igénybe venni. 

5. tartalmilag nem megfelel? hirdetések
Indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kell? információt a termékr?l, a valóságnak vélhet?en nem megfelel? adatokat vagy megtéveszt? információt tartalmazó hirdetés. 
Nem a kategóriának megfelel? hirdetés. 
Más Internetes ajánlatot tartalmazó hirdetés. 

Az oldal üzemeltet?jének jogában áll, de nem tartozik felel?sségi körébe, hogy a fenti el?írásokba ütköz? hirdetéseket törölje, jogában áll a szabályok megsért?it a felhasználói jogokban korlátozni el?zetes figyelmeztetés után. 
A felhasználói adatok az oldalról való levétele, törlése egyet jelent egyet az adatok fizikai megsemmisítésével. Az adatokat csak b?ncselekményre utaló jel esetén ?rizzük meg. 

Az apróhirdetési szolgáltatás használatával a feladó által 3. személynek okozott károkozás, illetve a feladott hirdetéssel összefügg?en megvalósított b?ncselekmény esetén az oldal üzemeltet?je minden t?le telhet? segítséget megad az eljáró hatóságoknak. A hirdetést feladó felhasználó számítógépének IP-címe naplózásra kerül. Ezt az adatot kizárólag b?ncselekmény esetén bizonyítékként az eljáró hatóságnak a jogsért? személy személyazonosságának megállapítása céljából adja ki, használja fel.

Kérjük, hogy apróhirdetését az oldalunkat látogató felhasználók közös érdekének megfelel?en a fent leírt szempontok figyelembevételével adja fel! 

Aki a www.gazdapiac.com oldalra apróhirdetést helyez, helyeztet fel, elfogadja a jelen szabályzatot.
A fenti szabályok nem ismerete nem hatalmaz fel azok megszegésére.